telefon numaramız

0312 446 61 36

email

info@icgiaf.org

Başkan Fatma SEMİZ

Değerli Dostlar;

 

Dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bu değişim ekonomiden sosyal yaşama kadar hayatın tüm alanlarını her ülkede farklılaştırıyor. Geçmişe ait tüm tecrübeler, eski bir anı olarak değerlendiriliyor.

Değişim, dünyanın en temel belirleyicisi olmuştur. Teknolojiyi ve bilgiyi arkasına alan değişim, ekonominin ölçeklerini de yeniden şekillendirmektedir.

Çağı anlamak yeniliğe açık olmakla eş değerdir.

 

Küresel bakış açısı, fark yaratmak, inovatif kavramlar bugünün en önemli anahtar sözcükleri olmuştur.

Türkiye de bu değişimden nasibini almaktadır. Zor bir coğrafyada her alanda büyüme iddiasını sürdüren Türkiye bu anlamda büyük bir mücadele vermektedir.

 

Bilgi sermayesi ve yaratıcılık temeline dayalı üretim artık Türkiye’nin de en önemli gündem başlığıdır. Girişimcilerimiz bu büyük dalgalanmanın etkisiyle Global pazarda varlığını ispat etmeye çalışmaktadır.

Küreselleşen pazarlarda artan rekabet ortamı işletmelerimizin de geleneksel alışkanlıklarını değiştirmektedir.

 

Değerli Dostlar;

 

Dünyadaki hızlı değişimde Türkiye’nin de etkin olmasını istiyoruz.

 

Dışarıdan izleyen değil, oyunu kuran bir ülke ekonomisine sahip olmak istiyoruz.

 

Türk ekonomisinin, sürdürülebilir ve etkin bir ekonomik büyüme modeline geçmesi için, küresel üretim ve tüketim trendlerini etkin bir şekilde izlemesi ve bu trendlere uygun bir ekonomik altyapıyı geliştirmesi büyük önem taşımaktadır.

Teknolojiyi temel alan, teknolojik gelişimi ekonominin rekabetçi sektörlerine entegre eden ve geliştiren bir mekanizmanın oluşturulması Türkiye ekonomisinin 2023 ve sonrası hedeflerine ulaşması için gereklidir.

Yepyeni bir vizyonel bakış açısı istiyoruz.

 

Her zaman ülkemizin çıkarları doğrultusunda hareket eden bizler, birtakım eksikliklerin giderilmesi durumunda bu mücadeleye daha çok katkı vereceğimize inanıyoruz.

İÇGİAF olarak bulunduğumuz her ortamda çeşitli sektörlere ait sıkıntıların dile getirmekte ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmaktayız. Yapıcı ve çözüm odaklı arayışlarımız her zaman ilgili kurumlarca takdir görmüş ve önemsenmiştir.

Tüm bu çalışma ve başarılarımızın mimarı sevgili yönetim kurulu üyelerime sonsuz teşekkür ediyorum. Onlar işlerinden, ailelerinden, sosyal hayatlarından ödün vererek bu başarılara imza attılar.

Hepsi birbirinden değerli, böyle güçlü bir yönetime sahip olduğum için çok mutluyum.

İÇGİAF Ailesi olarak yarınlara umutlu bakıyoruz. Üstlendiğimiz misyonun ışığında daha çok çalışıp, daha çok üreteceğiz.

Sevgiyle kalın.

 

FATMA SEMİZ

İÇ ANADOLU GENÇ İŞADAMLARI FEDERASYONU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

 

© Tüm Hakları Saklıdır. İÇGİAF / İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu